Zpívej si....

Kdo umí chodit, umí tančit.
Kdo umí mluvit, umí zpívat.
Africké přísloví

Chcete znovu objevit sílu vlastního hlasu? Chcete cítit energie, které vznikají při společném zpěvu a rozpomenout se na lehkost, s níž jste zpívali v dětství? Chcete setřást frustraci a stres všedních dnů, přijít na jiné myšlenky, zlepšit si náladu? Pojďme se tedy vydat společně na cestu k našemu zpívajícímu Já.

 • „Sing along“

  1-2 hodiny, podle nálady a chuti, budeme zpívat jednoduché písně a popěvky z různých zemí a opakovaným zpíváním objevíme jejich krásu a sílu. Zpívat budeme bez not, ale s radostí a lehkostí.
  Vhodné úplně pro každého, kdo má chuť si zazpívat. Stačí přijít a přidat se.... Takto jsme například zpívali při Dlouhé noci kostelů 2012 v Brně v kostele Sv. Michala: Zum Video

 • „Prozpívaný den“

  Jednoduchá dechová a pohybová cvičení nám pomohou vědomě vnímat vlastní tělo a připraví nás na zpívání.
  Při nácviku kánonů a vícehlasých písní budeme vnímat ostatní a vzájemně si naslouchat. Zpívat budeme jednoduché písně a popěvky z různých zemí a opakovaným zpíváním objevíme jejich krásu a sílu. Při nácviku kánonů a vícehlasých písní budeme vnímat ostatní a vzájemně si naslouchat.
  Budeme zpívat bez not, ale zato s radostí a lehkostí.
  Hudební a pěvecké dovednosti nejsou na závadu, ale rozhodně nejsou podmínkou. Naopak, pokud si myslíte, že vůbec neumíte zpívat, je tento den určený právě vám. Stačí otevřít se a vydat se na dobrodružnou cestu za vlastním hlasem.

  1-2 dny
  Ve skupině 8-15 lidí
  Dechová a pohybová cvičení.
  Hlasová cvičení.
  Nácvik jednoduchých písní opakováním.
  Jednoduché, k písním se hodící pohyby a tance.

 • Soukromé hodiny

  Po domluvě nabízím i soukromé hodiny – od dechových a pohybových cvičení až po interpretaci písní.Anfrage

Copyright © 2011 Irena Noskova. Alle Rechte vorbehalten. | Impressum