Nachricht
 • Bitte registrieren Sie sich, bevor Sie eine Liste abonnieren.

Zpívej si....

Kdo umí chodit, umí tančit.
Kdo umí mluvit, umí zpívat.
Africké přísloví

Chcete znovu objevit sílu vlastního hlasu? Chcete cítit energie, které vznikají při společném zpěvu a rozpomenout se na lehkost, s níž jste zpívali v dětství? Chcete setřást frustraci a stres všedních dnů, přijít na jiné myšlenky, zlepšit si náladu? Pojďme se tedy vydat společně na cestu k našemu zpívajícímu Já.

 • „Sing along“

  1-2 hodiny, podle nálady a chuti, budeme zpívat jednoduché písně a popěvky z různých zemí a opakovaným zpíváním objevíme jejich krásu a sílu. Zpívat budeme bez not, ale s radostí a lehkostí.
  Vhodné úplně pro každého, kdo má chuť si zazpívat. Stačí přijít a přidat se.... Takto jsme například zpívali při Dlouhé noci kostelů 2012 v Brně v kostele Sv. Michala: Zum Video

 • „Prozpívaný den“

  Jednoduchá dechová a pohybová cvičení nám pomohou vědomě vnímat vlastní tělo a připraví nás na zpívání.
  Při nácviku kánonů a vícehlasých písní budeme vnímat ostatní a vzájemně si naslouchat. Zpívat budeme jednoduché písně a popěvky z různých zemí a opakovaným zpíváním objevíme jejich krásu a sílu. Při nácviku kánonů a vícehlasých písní budeme vnímat ostatní a vzájemně si naslouchat.
  Budeme zpívat bez not, ale zato s radostí a lehkostí.
  Hudební a pěvecké dovednosti nejsou na závadu, ale rozhodně nejsou podmínkou. Naopak, pokud si myslíte, že vůbec neumíte zpívat, je tento den určený právě vám. Stačí otevřít se a vydat se na dobrodružnou cestu za vlastním hlasem.

  1-2 dny
  Ve skupině 8-15 lidí
  Dechová a pohybová cvičení.
  Hlasová cvičení.
  Nácvik jednoduchých písní opakováním.
  Jednoduché, k písním se hodící pohyby a tance.

 • Soukromé hodiny

  Po domluvě nabízím i soukromé hodiny – od dechových a pohybových cvičení až po interpretaci písní.Anfrage

Copyright © 2011 Irena Noskova. Alle Rechte vorbehalten. | Impressum